จัดการกับวัสดุที่มีความละเอียดสูงด้วยระบบการล้างอย่างมีประสิทธิภาพ